Renginių kalendorius
<< liepa, 2020 >>
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V17-154

UGDYTINIŲ PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

1. Ugdytinių priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašas reglamentuoja ugdytinių priėmimą į Kaišiadorių meno mokyklą (toliau – Meno mokykla) ir Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centrą (toliau – Sporto centras).

2. Į neformaliojo švietimo įstaigas priimami Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys.

3. Ugdytiniai į neformaliojo švietimo įstaigas priimami atsižvelgiant į priimamo asmens pageidavimus, gebėjimus, amžių ir interesus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus programinius reikalavimus, mokyklos intelektines, materialines bei finansines galimybes.

4. Informacija apie ugdytinių priėmimą į Meno mokyklą skelbiama nuo gegužės mėnesio. Pagrindinis priėmimas vykdomas birželio mėnesį, o papildomas – rugsėjo mėnesį, esant finansinėms galimybėms.

5. Informacija apie ugdytinių priėmimą į Sporto centrą skelbiama nuo birželio mėnesio. Pagrindinis priėmimas vykdomas rugpjūčio mėnesį, o papildomas – rugsėjo mėnesį, esant finansinėms galimybėms.

6. Ugdytis pagal formalųjį švietimą papildančias programas priimami gabūs muzikai, dailei, menui ir sportui ugdytiniai, išlaikę stojamuosius egzaminus.

7. Ugdytis pagal neformaliojo švietimo programas ugdytiniai priimami ištisus metus, esant finansinėms galimybėms.

8. Stojamieji egzaminai organizuojami Kaišiadorių rajono savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens nustatyta tvarka.

9. Atvykę iš kitų tos pačios srities neformaliojo švietimo įstaigų ugdytiniai priimami pagal ugdymosipasiekimus.

10. Ugdytiniai, pageidaujantys ugdytis neformaliojo švietimo įstaigose pagal joje teikiamas programas, direktoriui pateikia:

10.1. prašymą, kuriame nurodoma ugdytinio vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, norimos lankyti programos pavadinimas, telefono numeris, elektroninis paštas;

10.2. sveikatos pažymėjimą;

10.3. gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę ar pasą;

10.4. vieną 3x4 dydžio nuotrauką dokumentams;

10.5. dokumentus apie ugdymosi pasiekimus, jei ugdytinis atvyksta iš kitos neformaliojo švietimo įstaigos.

11. Ugdytiniai priimami neformaliojo švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

12. Su kiekvienu priimtu ugdytiniu sudaroma ugdymosi sutartis.

13. Meno mokykla ir Sporto centras apie siūlomas programas ir priėmimo datas skelbia viešai:

Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje, įstaigos interneto svetainėje, įstaigos skelbimų lentoje, vietinėje spaudoje.