Renginių kalendorius
<< rugpjūtis, 2022 >>
PATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Atlyginimas už sportines treniruotes nuo 2022-01-01 yra 7,30 Eur per mėnesį arba, jeigu taikoma lengvata, 3,65 Eur per mėnesį.

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
Įm. kodas 305617567
Sąskaita Swedbank banke Nr. LT 287300010151192385
Įrašoma sporto šaka, vaiko vardas ir pavardė, trenerio pavardė

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO IR LENGVATŲ UŽ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ NUSTATYMO

2012 m. gruodžio 27 d. Nr. V17 - 414
Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 70 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr.1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ (Žin., 2000, Nr. 2-43), Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti mėnesio atlyginimo dydį už teikiamą neformalųjį švietimą vaikui:

1.1. Kaišiadorių meno mokykloje – 4 % minimaliosios mėnesinės algos dydžio;

1.2. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre –1 % minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

2. Nustatyti mėnesio atlyginimo dydį už teikiamą neformalųjį švietimą suaugusiajam:

2.1. Kaišiadorių meno mokykloje – 7 % minimaliosios mėnesinės algos dydžio;

2.2. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre – 3 % minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nustatytas atlyginimo dydis mažinamas 50%, jei:

3.1. vaikas auga šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą;

3.2. vaikas auga su vienu iš tėvų, o kitas yra miręs ar dingęs be žinios;

3.3. vaikas yra iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų;

4. Nustatyti, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) norėdami pasinaudoti šio sprendimo 3 punkte numatytomis lengvatomis, privalo pateikti teisę į lengvatą įrodančius dokumentus.

5. Nustatyti 5 Lt per mėnesį dydžio nuomos mokestį už naudojimąsi muzikos instrumentu Kaišiadorių meno mokykloje.

6. Pavesti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui parengti ir patvirtinti Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą mokėjimo ir lengvatų panaudojimo tvarkos aprašą.

7. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. V17-17 ,,Dėl užmokesčio už neformalųjį ugdymą“.

8. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.